• هر زبانه حاوی پرسشهای متفاوتی است. به تمام آنها پاسخ دهید. پر کردن فیلدهای دارای علامت الزامی می باشد.
  • با زدن کلید «تأیید و ارسال» دیگر قادر به تغییر اطلاعات خود نخواهید بود. پس ابتدا از کامل بودن و صحت اطلاعات خود اطمینان حاصل کنید.

  • مشخصات متقاضی
  • سوابق تحصیلی
  • سوابق کاری و شغلی
  • زبان و کامپیوتر
  • پیوست ها
  • تأیید نهایی
 

افزودن ردیف جدید

 

افزودن ردیف جدید

 

افزودن ردیف جدید

در صورت تمایل فایل رزومه خود را در قالب Word یا PDF ارسال نمایید. توجه کنید که ارسال رزومه به معنای تکمیل این فرم نمیباشد.

اینجانب حاضر هستم قبل از استخدام به مدت ۲ ماه به صورت آزمایشی در آزمایشگاه شروع به کار کنم و به آزمایشگاه اجازه میدهم که در صورت نیاز تست های فنی، مهارتی، و اخلاقی از من گرفته شود.
متن فوق را وارد کنید